Pinterest pixel

Wat is de garantietermijn van Thebalux?

GARANTIE
Thebalux B.V. te Zutphen geeft op de door haar geleverde badmeubelen 5 jaar garantie op productiefouten. Gebruikersfouten vallen buiten de garantieverplichting.

Elektrotechnische onderdelen: 1 jaar garantie (transformator/converter/ TL lampen etc.).
LED verlichting: 2 jaar garantie.
Wastafelbladen: 2 jaar garantie van toepassing, mits de watertemperatuur 65° C niet overschrijdt en de wastafel juist is onderhouden.
Spiegels: 2 jaar garantie op spiegels. Weervorming/aanslag valt niet onder de garantie omdat dit ontstaat door invloed van buitenaf.

Garantieverplichting vervalt:
Bij verkeerd of onvoldoende onderhoud/montagevervalt de garantie op uw meubel. De garantie vervalt bij reparatie of productaanpassing door onbevoegden en indien de koper geen redelijke gelegenheid geeft tot oplossing van de garantieverplichting.

Kijk voor de onderhoudsvoorschriften in de montagehandleiding die bij ieder meubel wordt meegeleverd. De montagehandleiding is tevens te downloaden vanaf www.thebalux.nl of op te vragen via thebalux@thebalux.nl. Elk artikel wordt grondig gecontroleerd. De geleverde onderdelen dienen vooraf op zichtbare schade te worden gecontroleerd. Gemonteerd is geaccepteerd.

Indien een artikel binnen de garantieperiode valt:
De materialen worden gratis geleverd voor eventuele reparaties c.q. vervanging tengevolge van constructie-of materiaalfouten. Vervanging en reparaties worden uitgevoerd door de handelaar. De kosten van montage en demontage van meubelen, wastafels, tegelwerk en betimmeringen etc. zijn voor rekening van de koper. Tintafwijkingen van herleverde materialen geven geen recht tot claim. Reparaties of vervanging van badmeubelen of onderdelen geven geen verlenging van de garantietermijn. De klachten dienen uitsluitend schriftelijk aan Thebalux b.v. te Zutphen te worden doorgegeven.

Meubelen dienen op voldoende afstand van douche of bad geplaatst te worden en dienen niet in contact te kunnen komen met spatwater. Serviceonderdelen worden geleverd en gefactureerd aan de Thebalux-dealer. De onderdelen waarop de klacht betrekking heeft dienen geretourneerd te worden aan Thebalux b.v. en indien de klacht gegrond bevonden wordt zal de bijbehorende servicefactuur aan de dealer worden gecrediteerd. De garantiebepalingen zijn tevens terug te vinden in de montagehandleiding die bij ieder meubel wordt bijgevoegd.